- VERTIGO - https://vertigo.pl -

Zlecenie

Zleceniodawca :


Nazwa:

Adres:

Miejscowość:

Nip:

Nr. Tel.:

Osoba kontaktowa:

Załadunek :


Nazwa firmy:

Miejscowość wraz z kodem pocztowym:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Nr. tel.:

Data i godzina załadunku:

Rozładunek :


Nazwa firmy:

Miejscowość wraz z kodem pocztowym:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Nr. tel.:

Data i godzina załadunku:

Opis towaru :


Rodzaj towaru:

Rodzaj opakowań:

Waga, kubatura, metry ładowne:

Uwagi:

Dane dodatkowe :


Ustalony fracht (netto):


Waluta:

Płatność:

Ilość dni dla przelewu:

Zleceniobiorca :


Vertigo


TRANSPOT I SPEDYCJA


Elżbieta Janko


43-100 Tychy, Fabryczna 2


Tel/fax:+48 32 780 11 24


Tel.kom.: +48 502 312 091


 


  ………………………                                                     …………………………………………
Miejscowość, data                                                        Pieczątka i podpis zleceniodawcy